OWK BONDAGE LAW

BAĞLILIK YASASI

§1 Kullar

• Bu kanunun ikinci maddesine uyarınca kul olma hakkı elde etme koşullarına uyan her yetişkin erkek yaratık, Majesteleri OWK Kraliçesi’nin kulu olabilir ( Bundan sonra kraliçe olarak anılacaktır)
• Kraliçe’nin kulu yeni bir isim alacaktır ve hayatını OWK yasal standartlarına ve Kraliçe’nin gereksinimlerine göre yönetecektir.
• Kul köle değildir ve kendisine bazı haklar bırakılmıştır.
• Kraliçe’nin kulu tarafından işlenen olası kanundışı ve suç olarak değerlendirilebilecek hareketler OWK Devlet Mahkemesi’nce yargılanacaktır.


§2 Bağlılığın Başlangıcı için Şartlar

Kul pozisyonuna aday olan, bağlılığın sunulması için OWK’ ya yazılı ya da elektronik ortamda bir başvuru göndermelidir. İş bu başvuru, talep eden kişi hakkında aşağıdaki bilgileri içermelidir:

Adı ve soyadı
* Milliyeti
* Posta veya e-mail adresi
* Doğum tarihi
* Eğitim durumu
* İş durumu
* Medeni hali
* Çocuklarının sayısı ve cinsiyeti
* Ağırlık
* Boy
* Deri rengi
* Göz rengi
* Kullanılabilir bilgi ve becerileri
* Eğer köleyse, sahibesinin adı ve irtibat adresi

Aday ayrıca başvurusunda neden Kraliçe’nin kulu olmak istediğinin sebebini de belirtmelidir.

§3 Bağlılığın Bağışlanması

* Kraliçe, talep ve serflik (kölelik) vergisi kendisine ulaştıktan sonra, bağlılık sertifikası ve OWK pasaportunu kulun adresini göndermek yoluyla, bağlılık halini yazılı biçimde bağışlayacaktır.

* Bağlılığın bağışlanması ile birlikte, kula OWK ile her şekilde irtibatında kullanması gerekli olan yeni bir isim verilir.

* Kraliçe, hiçbir neden belirtmeksizin bağlılığın bağışlanmasını reddetme hakkına sahiptir.

§4
Bağlılığın Sona Ermesi

* Kraliçeye serflik (kölelik) aşağıdaki nedenlerle sona erebilir:

– Kraliçe tarafından neden göstermeksizin bağlılığın iptali
– Kulu kişisel sahipliği altında köle olarak alan Sahibe’sinin yazılı isteği
– Kraliçe aynı zamanda her hangi bir nedenle kulun yazılı isteği üzerine bağlılık durumunu sona erdirebilir. Kraliçe tabii ki bu isteği gerçekleştirmek zorunda değildir ve bu durumda bağlılık sona ermez.
* Bağlılığın sona ermesi durumunda, kul herhangi bir ödenmiş vergi ya da ücreti kısmen bile olsa geri alma talebinde bulunamaz. İstisna bu kanunun 10. maddesi uyarınca kulun finansal kredisinin finansal getirisidir.

§5
Kulun Hakları

Bu kanun, kula aşağıdaki hakları garanti eder:

• Kendisini bağlılık kategorisi ve yeni sunulmuş ismi ile Majesteleri OWK Kraliçesi’nin kulu olarak adlandırma
• OWK pasaportuna sahip olma
• Bir Lady’nin eşliği olmaksızın OWK topraklarına girme
• Bir Lady ile birlikte köle olarak gelmiş olsa bile, OWK topraklarında kalmak için gerekli ücreti ödeme zorunluluğundan muafiyet
• Kutlamalar esnasında ya da Kutlamalardan ayrı olarak, OWK’ da çalışan köle, uzmanlaşmış köle ve kişisel köle olarak yer alma üzerine tercihli (ayrıcalıklı) seçim
• Menkul varlıklara sahip olma, alma ve satma
• Kraliçe’nin mutabakatı ile gayrı menkul alma ve satma
• Kraliçe’nin mutabakatı ile yurtdışına seyahat etme
• Kraliçe’nin mutabakatı ile evlenme
• Kraliçe’nin mutabakatı ile çocuk sahibi olma
• Kraliçe’nin mutabakatı ile iş değiştirme
• Kraliçe’nin mutabakatı ile kalıcı köleliğe girme
• Erkeklik vergisi ödeme sorumluluğundan muafiyet
• OWK’daki kutlamalar esnasında bağımsız erkek ziyaretçi olarak yer alma

§6
Kulun Sorumlulukları

• Var olan vergi ve ücretleri zamanında ve tam olarak OWK Kraliçesi’ne ödemek
• OWK yasal standartlarını günlük hayatta korumak ve sürdürmek
• Bu yasanın 5. maddesi uyarınca belirtilen izinleri Kraliçe’den talep etmek
• Kendini kadınlar karşısında itaatkâr yaratık olarak görmek
• OWK Kraliçesi’nin emir ve isteklerini yerine getirmek
• Devlet Mahkemesi’nin otoritesine tam olarak boyun eğmek
• Mahkeme kararları çerçevesi dışında Kraliçe tarafından bağışlanan cezayı kabul etmeye istekli olmak
• Tüm güçlülük ve yeteneklerini OWK Kraliçesi için kullanmak
• Yeteneklerine göre, OWK’da öğretilen Anaerkillik öğretisini tanıtmak ve yaymak

• OWK’yı aktif olarak tanıtmak
• OWK’nın resmi internet sitesi (www.owk.cz) üye bölümlerine ait bir şifreye sahip olmak ve en az haftada bir kez içeriği ile aşina olmak
• Ayda en az bir kez olmak üzere Kraliçe’ye kulu olma fırsatı için teşekkür eden yazılı ya da elektronik beyanat göndermek ve Kraliçe’ye faydası dokunabilecek hayatındaki tüm gerçekleri anlatmak
• Kul statüsünün bağışlanmasından sonraki 30 gün içerisinde bu kanunun 10. maddesi uyarınca OWK Finansal Kredi’si elde etmek
§7
Serflik (Kölelik) Vergisi

• Her kul Kraliçe’ye yılda bir kez Serflik Vergisi ödemek zorundadır
• 6 numaralı Vergi Kanunu ödemenin miktarını, zamanını ve metodunu düzenlemektedir

§8
Mecburi Çalışma

• Her köle OWK toprakları içinde mecburi çalışma için başvurma hakkına sahiptir
• Bu çalışmanın süresi ara vermeksizin 5 gündür, maksimum süre sınırlanmamıştır. 5 takvim gününün sona ermesinden önce çalışmanın durması durumunda, bu kanunun 9uncu maddesine dayanan bağlılık kategorisi seviyesindeki değişiklik şartlarına göre çalışılan iş günleri hesaba katılmayacaktır.
• Çalışma süresi boyunca kula, köle olarak davranılacaktır.
• Mecburi çalışmayı yerine getirmek amacıyla yapılacak seyahat masraflarını kul kendisi karşılamak zorundadır.
• Kul, OWK topraklarında çalışmayı yerine getirme olanağı için herhangi bir ücret ödemek zorunda değildir

§9
Kulların Kategorileri

— OWK Kraliçesi’nin kulları, Kraliçe’nin refahı ve OWK’nın büyümesi için gösterdikleri liyakat baz alınarak aşağıdaki kategorilere ayrılmışlardır:

TUVALET Kategorisi

Bu, tüm yeni kulların kendiliğinden aldıkları temel ve en aşağı kategoridir. Bu kategorideki kulların bu kanunun 5. maddesinde sıralanan haklardan başka avantajları yoktur. Bu kategorideki kullar için, Ceza Kanunu’na göre en ağır cezalandırma dereceleri uygulanır.

DOMUZ Kategorisi

Bu, kullar hiyerarşisindeki ikinci en düşük kategoridir.

Bu kategoriye dâhil olmak için şartlar:

• En az bir yıllık bağlılık süresi periyodu
• Son 12 ay için, OWK’daki Finansal Kredi’nin günlük ortalama bakiyesinin minimum miktarı -250 DOM
• OWK toprakları içinde yasalarla belirlenmiş 5 günlük çalışmanın yerine getirilmesi veya bağlılığın bağışlanmasından bu yana Kraliçe’nin Vakfı’na minimum 500 DOM miktarında finansal katkı

5. maddede sayılmış hakların dışındaki avantajlar:

• OWK yapımları ve ürünlerinde %10 indirim
• OWK’ya eğitim ziyaretlerinde %20 indirim
• Devlet Mahkemesi tarafından mahkûm olma durumunda Ceza Kanunu’na göre orta dereceli cezalandırma
• Mahkeme Leydileri (Court Ladies) için köle veya kişisel hizmetçi pozisyonları elde etmede ayrıcalıklı durum

DOMUZ Kategorisi

Bu, kullar hiyerarşisindeki ikinci en yüksek kategoridir.

Bu kategoriye dâhil olmak için şartlar:

• En az iki yıllık hizmet süresi periyodu
• Son 12 ay için, OWK’daki Finansal Kredi’nin günlük ortalama bakiyesinin minimum miktarı -500 DOM
• OWK toprakları içinde yasalarla belirlenmiş 20 günlük çalışmanın yerine getirilmesi veya bağlılığın bağışlanmasından bu yana Kraliçe’nin Vakfı’na minimum 2000 DOM miktarında finansal katkı veya 1 gün =100 DOM oranında birleşimleri ( örneğin 15 günlük yasalarla belirlenmiş çalışma ve Kraliçe’nin Vakfı’na 500 DOM bağış)

5. maddede sayılmış hakların dışındaki avantajlar:

• OWK yapımları ve ürünlerinde %20 indirim
• OWK’ya eğitim ziyaretlerinde %30 indirim
• Serflik Vergisi’nin yarıya düşürülmesi
• Finansal Kredi üzerinden yıllık %7 faizden yararlanma ve Kraliçe Muhafızları Baş Hanımefendi’si tarafından faiz gelirinin ödenmesi
• Önemsiz bir istek temel alınarak OWK’ya yapılan bir ziyaret sırasında Kraliçe tarafından kişisel huzura kabul edilmenin bağışlanması imkânı
• Huzura kabul edilmenin bağışlanmasını üzerine, Kraliçe’nin Asil Eli’ni öperek selamlama hakkı
• Kraliçe ile kişisel görüşme imkânı
• Devlet Mahkemesi tarafından mahkûm olma durumunda Ceza Kanunu’na göre en düşük dereceli cezalandırma
• Mahkeme Leydileri (Court Ladies) için köle veya kişisel hizmetçi pozisyonları elde etmede ayrıcalıklı durum

SOLUCAN Kategorisi

Bu, kullar hiyerarşisindeki en yüksek kategoridir.

Bu kategoriye dâhil olmak için şartlar:

• En az 3 yıllık hizmet süresi periyodu
• Son 12 ay için, OWK’daki Finansal Kredi’nin günlük ortalama bakiyesinin minimum miktarı -1000 DOM
• OWK toprakları içinde yasalarla belirlenmiş 50 günlük çalışmanın yerine getirilmesi veya bağlılığın bağışlanmasından bu yana Kraliçe’nin Vakfı’na minimum 5000 DOM miktarında finansal katkı veya 1 gün =100 DOM oranında birleşimleri

5. maddede sayılmış hakların dışındaki avantajlar:

• KÖPEK Kategorisi’nde sayılan tüm avantajlar
• Serflik Vergisi’nin yıllık sembolik miktar olan 1 DOM’a düşürülmesi
• Finansal Kredi üzerinden yıllık %15 faizden yararlanma ve Istırap Hanımefendi’si (the Mistress of the Pain, Resmi Mahkeme Ceza Gerçekleştiricisi) tarafından faiz gelirinin ödenmesi
• Huzura kabul edilmenin bağışlanmasını üzerine, Kraliçe’nin Asil Popo’sunu öperek selamlama hakkı
• Sınırsız bir zaman süresince Kraliçe’nin kişisel kölesi pozisyonu için deneme imkanı

* Her kul, verilen isminin önünde kategorisini gösteren etiketi listelemelidir.
* Eğer kul daha üst bir kategoriye terfi hakkını kazanırsa, kendisi OWK Kraliçesi’nden yazılı talepte bulunmalıdır.
* Kraliçe, kul sorumluluklarını düzgün bir şekilde yerine getirmemişse veya bu talebin yapılmasından önceki 12 ay içinde Devlet Mahkemesi tarafından mahkûm edilmişse, bu talebi onurlandırmaz.
* Kraliçe herhangi bir zamanda kulu ceza olarak daha düşük bir kategoriye indirebilir.
* Devlet Mahkemesi tarafından şartsız mahkûmiyet durumunda, kul otomatikman en az 1 sene için daha düşük kategoride sınıflandırılacaktır.

§10
Kul Tarafından Alınan Finansal Kredi

• Bu kanunun 6. maddesi’nin 13. paragrafı uyarınca, kul statüsünün bağışlanmasından sonraki 30 gün OWK Finansal Kredi’si almak zorundadır.
• Bu Finansal Kredi; gerekli ücretlerin, satın alınan mal ve hizmetlerin, Kraliçe veya Devlet Mahkemesi tarafından verilen olası finansal cezaların ödenmesi ve OWK yararına tüm diğer ödemelerin yapılmasında kullanılır.
• Üstün Yöneticiler Ofisi kulun Finansal Kredi’sini listeler ve kul balans miktarı hakkında herhangi bir zamanda bilgi alabilir. Balans miktarı aynı zamanda her işlemden sonra yazılı veya kredi olarak bildirilir.
• Finansal Kredi’nin miktarı açıldığında minimum 250 DOM veya herhangi bir dönüştürülebilir para birimi cinsinden dengi olmak zorundadır.
• Finansal Kredi eksiye düşemez. Kredinin sona ermesi durumunda, kul gereksiz erteleme olmaksızın hesabını tekrar doldurmak zorundadır
• OWK kredisinin faize ilişkin yıllık finansal anlamda getirisi aksi belirtilmemişse ortalama balansın %5’i seviyesindedir. Ancak faiz şekli finansal değildir ama bunun yerine 1 DOM = 1 Vuruş oranı üzerinden resmi cezalandırma sopası ile yerine getirilir. Faiz yıllık olarak kulun adresine gönderilen beyanat formu şeklinde kredilendirilir. (Bu beyanat formuna ‘’Faiz Kuponu’’ adı verilir.) Faiz kamuya açık bir mekânda kulun çıplak kıçına cezalandırma sopası ile ödenir. Kul, OWK’yı ziyaret ettiği sırada önemsizce minimum Lady Officer seviyesindeki Kraliçe’nin Muhafızları Koruması tarafından faizin ödemesini talep edebilir. Faizin ödenmesi Faiz Kuponu’ndan feragat edilmesi üzerine gerçekleştirilir.

§11
Nihai Hükümler

Bağlılığı bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce başlayan Kraliçe’nin kulları, bir önceki geçerli Yasal Standartlara göre 2001 için geçerli tüm ücret ve vergileri ödemek zorundadırlar
Bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce başlayan bağlılık periyodu, bu kanunun 9. maddesi uyarınca bireysel kategorilere dâhil olma şartları içinde hesaplanmaz.

Mevcut kullar, 10. madde uyarınca bu kanunun duyurulmasından sonra 30 günü geçmeyen bir zamanda OWK’da Finansal Kredi edinmek zorundadırlar.

Bu kanun imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Black City 31 Ağustos, 2001

Reklamlar

No comments yet

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: